J-Buffalo Wings-Tucker, GA...Click Here to View our MENU